Bez obzira na sportske afinitete i sklonosti koje Vaše dete pokazuje prema drugim sportskim granama, nikako nemojte zaobići, propustiti obavezno „gradivo“ sportske gimnastike. Sportska gimnastika izgrađuje bazu motoričkih sposobnosti, bez koje se ne može, i obezbeđuje svestranost koja je bitna za uspešnost u svim drugim sportskim granama. Sve i kada cilj nije ozbiljna posvećenost sportskim aktivnostima, sportska gimnastika je neophodna jer predstavlja sredstvo za kvalitetniji život.

Cilj programa je navikavanje na telesno vežbanje i razvijanje želje i potrebe za istim. Program se sprovodi kroz procese razvojne gimnastike sa zanimljivim sadržajima (vežbama) koji zamenjuju konvencionalni pristup u vidu krutih i jednoličnih vežbi, jer deci vežbanje treba predstaviti kao sastavni deo dnevnih obaveza. Kroz elementarne igre, vesele poligone, vežbe iz akrobatike, na trambulini i vežbi na spravama, deca dobijaju odgovarajuće stimuluse u najbitnijim (senzitivnim) periodima za razvoj motorike. Ukoliko se izostave neophodni stimulusi koji se dobijaju putem vežbanja u senzitivnim periodima (periodi koji su najpogodniji za razvoj motorike), nemoguće ih je nadknaditi u kasnijem životnom dobu.

Ovo stanovište je povod u kojem želimo da prikažemo svu neophodnost upražnjavanja i pohađanja treninga razvojne gimnastike.

„SPORTSKA GIMNASTIKA kao bazična sportska grana izrazito svestrano utiče na psihosomatski status čoveka. Bogatstvo kretanja i položaja u vežbanju na spravama, uz insistiranje na pravilnom držanju tela, omogućava onome ko ih upražnjava, da uz dobru fizičku pripremljenost, stvori ogroman fond motoričkog znanja sa širokim spektrom transfera u druge sportove. Gimnastička tradicija i ozbiljnost ovog sporta nalažu disciplinu, red i rad, tako da su izuzetan vaspitni operator dece i omladine.“ (D. Madić)

 

 

PRIJAVITE SE »

 


Prilikom upisa, roditelj popunjava upitnik i pristupnicu. Od strane trenera dobija detaljna uputstva i informacije o programu i radu sa decom, dobijaju izveštaje i rezultate sa testiranja kao i objašnjenja i obrazloženja o napretku polaznika sa uporednom analizom podataka. Za svako dete se pravi zdravstveno-sportski karton u koji se upisuju svi neophodni podaci kojima se prati napredak u radu sa svih aspekata.

Program rada

Treniranje se odvija po ciklusima nakon kojih slede testiranja kako bi se stekao uvid u postignuto.

Pojedinačni trening se sastoji iz vežbi oblikovanja koja pozitivno utiču na pravilan telesni razvoj (pravilno držanje tela, stvaranje osećaja položaja tela u prostoru-kinestezija, i dr). Zatim, slede sadržaji kojima se rešavaju zadaci koji razvijaju biomotoričke sposobnosti (snagu, brzinu, izdržljivost, gipkost I koordinaciju) kroz poligone i vežbi na spravama. Ovakvim sadržajem I sredstvma se izbegava monotonija vežbanja a razvija motivacija i navika treniranja.

Primenjuju se razni oblici elementarnih igara, kojima se utiče na razvoj socijalizacije dece i osećaja pripadnosti.

Sredinom i krajem godine se sprovode inicijalni testovi kojima se izabiraju deca sa predispozicijom za bavljenje takmičarskom sportskom gimnastikom. Ovi rezultati će biti predočeni roditeljima, i uz njihovu saglasnost deca prelaze u takmičarsku grupu. Takođe, roditeljima će biti predočeni uslovi rada sa takmičarima, kao i sam sistem takmičenja.