Mogućnost prijave i putem sms-a 064/1244188.

Prijavite se:

Poruka: Obavezno navesti: ime i prezime deteta-polaznika, godište deteta, prethodno sportsko iskustvo, zdravstveni status