Zašto gimnastika

Pravilan rast i razvoj dece zavisi od niza faktora među kojima je i bavljenje fizičkom aktivnošću koje mora biti pravilno dozirano i stručno vođeno. Iz tih razloga nudimo gimnastiku. Mnoštvom različitih vežbi i elemenata, gimnastika deluje na sve telesne segmente i na taj način utiče na pravilan razvoj celog tela. Korišćenjem velikog broja sprava i rekvizita deca se igraju ne shvatajući koliko pozitivno utiču ne samo na svoje zdravlje i razvoj već stiču radne navike i u radu sa drugom decom razvijaju kolektivni duh.

Rešavanjem motoričkih zadataka različite složenosti za koje je potrebna koordinacija pozitivno utiču na svoje kognitivne sposobnosti (inteligencija) i pozitivne crte ličnosti (hrabrost, samopouzdanje i dr.). Dete će dobiti i odličnu motoričku osnovu za bavljenje bilo kojim drugim sportom. Kada nauče „zvezdu“ ili da hodaju na rukama i to pokažu svojim drugarima njihovoj radosti neće biti kraja.

„Kada se govori o fizičkom vežbanju, naročito kod dece, važno j eda u njemu preovlađuju prirodni oblici kretanja i da se ono može prilagoditi sposobnostima svakog deteta, a zatim uticati na prirast njegovih sposobnosti.

Gimnastika u celoj svojoj širini, sa vežbama oblikovanja i različitim igrama predstavlja nezamenljivo sredstvo fizičkog vežbanja koje se preporučuje u predškolskom i mlađem školskom uzrastu. Vežbe na spravama su zbog svoje kompleksnosti i zahteva za širokim dijapazonom različitih sposobnosti, dobra priprema za druge sportove.

Gimnastika ne samo da razvija snagu, gipkost i koordinaciju, već ima i uticaj na pozitivan razvoj crta ličnosti, što joj daje poseban obrazovno-vaspitni značaj. Činjenica da je vežbanje na spravama individualna aktivnost u kojoj je često potrebno savladati strah, želju za odustajanjem u kontaktu sa dotad ne poznatim zadatkom, potreba da se povremeno reaguje sa tačno doziranim stepenom angažovanja različite muskulature, nesumnjivo pospešuje razvoj pozitivnih crta ličnosti svakog pojedinca vežbanjem na spravama.

Gotovo da ne postoji sport ili bilo koja motorička aktivnost koja je bogatija raznovrsnošću kretanja i položaja, kao što je to vežbanje na spravama. Bogatstvo kretanja i položaja u vežbanju na spravama omogućava onome koji ih upražnjava da stvori ogroman fond motoričkog znanja. Ogroman fond motoričkog znanja uz dobru fizičku pripremu i zdravlje čini da čovek kvalitetnije živi, ali i da bnude spreman da adekvatno reaguje u bilo kojoj iznenadnoj situaciji u svakodnevnom životu. Za decu, pored navedenog značaja, veliki fond motoričkog znanja veoma jer dobra predispozicija za bavljenje bilo kojim sportom.“

Dr Dejan Madić, docent Fakulteta fizičke kulture u Novom Sadu