Gimnastički klub DIF

Gimnastički klub „DIF“, osnovan je 2008 godine, na inicijativu nekolicine entuzijasta, bivših gimnastičara i zaljubljenika u ovaj prelepi sport i uz svesrdnu pomoć i stručno angažovanje profesora na predmetu „Sportska gimnastika“ Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu.

Razlog osnivanja je potreba mladih stručnjaka za prenosom znanja i veština na mlađe generacije, vežbače i buduće takmičare.

Osnovni cilj kluba je da se omasovi gimnastika kao takva, da se populaciji, tj. deci približi kroz igru kao njima najsvojstveniji oblik aktivnosti, a da pri tom, ona ima sva pozitivna dejstva na rast, razvoj, socijalizaciju i sticanja navike fizičkog vežbanja.

Kategorije u klubu

U klubu se radi sa rekreativnim i takmičarskim kategorijama. U rekreativnom programu se primenjuju razni gimnastički poligoni spretnosti, koordinacije, snage i dr. kao i program vežbi oblikovanja u cilju prevencije lošeg držanja tela i ostalih disfunkcija koje mogu nastati usled inaktiviteta i sedentarnog načina života. Programi se sprovode kroz igru i motivacione zadatke, tako da detetu ne opada pažnja tokom treninga. U programe se podjednako uključuju i dečaci i devojčice.

Mi smo mlad, ali perspektivan klub, u kome deci pružamo mogućnost da se igraju, druže, vežbaju i da se razviju u pozitivne i zdrave ličnosti, koje će naučiti da uz svesrdno zalaganje, ni jedan zadatak nije neostvariv.

NAŠ CILJ JE ZDRAVO, NASMEJANO I ZADOVOLJNO DETE!!!